รายการประมูลเครน

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 180 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 7300
s/n/เลขซีเรียล : JL00048
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : CX1000
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 65 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : CCH650
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 60 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : GR600N-1
s/n/เลขซีเรียล : FD5704
Note : YEAR 2008

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : SUMITOMO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : LS-118RH-5
s/n/เลขซีเรียล : LS118-1129
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : GR500N-1
s/n/เลขซีเรียล : 582649
Note : YEAR 2003

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582463
Note : YEAR 2001

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582462
Note : YEAR 2001

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR100ML-1
s/n/เลขซีเรียล : FC1369
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : TR100M-1
s/n/เลขซีเรียล : FC1085
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : TR100M-1
s/n/เลขซีเรียล : FC0249
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 8 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : TR-80M-1-00103
s/n/เลขซีเรียล : FA0961
Note :