29 พฤศจิกายน 2563

รายการสินค้าประมูล

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC138US-2E1
S/N/เลขซีเรียล : 4515
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO
FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/เลขซีเรียล : YY05-12952
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR
FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/เลขซีเรียล : HGF01283
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU
FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC78US-6NO
S/N/เลขซีเรียล : 10264
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC60-7
S/N/เลขซีเรียล : 50077
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60-3
S/N/เลขซีเรียล : LE-20325
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60-2
S/N/เลขซีเรียล : LE-18819
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 980H
S/N/เลขซีเรียล : A8J00118
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 966H
S/N/เลขซีเรียล : A6J02222
Note : YEAR 2013

LOT :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : WA470-7
S/N/เลขซีเรียล : 10440
Note : YEAR 2015

LOT :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : WA320-7
S/N/เลขซีเรียล : 80511
Note : YEAR 2014

LOT :

Type/ประเภท : รถปูยาง
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : MF60D
S/N/เลขซีเรียล : A3H0-8571
Note : ปูได้ 6 เมตร

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : CS563
S/N/เลขซีเรียล : 7GG-00697
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T2
S/N/เลขซีเรียล : 32795
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : SW500
S/N/เลขซีเรียล : 10128
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : D21P-8
S/N/เลขซีเรียล : 83805
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CR
S/N/เลขซีเรียล : CAR00443
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC35MR-2
S/N/เลขซีเรียล : 5392
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-3
S/N/เลขซีเรียล : 20041
Note : YEAR 2012

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
S/N/เลขซีเรียล : 12031
Note : YEAR 2007

LOT :

Type/ประเภท : หางลาก
Maker/ยี่ห้อ : NISSYA FROM JAPAN
Model/รุ่น : ND4050
S/N/เลขซีเรียล : 006
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : หางเทเลอร์
Maker/ยี่ห้อ : TOKYU   FROM JAPAN 
Model/รุ่น :  TD302-26
S/N/ซีเรียล :  S1023 
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CX1000
S/N/ซีเรียล :
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : 7100
S/N/ซีเรียล :
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครนตีนตะขาบ 65 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CCH650
S/N/ซีเรียล : HY7
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR500N-1
S/N/ซีเรียล : 582649
Note : YEAR 2003

LOT : -

Type/ประเภท :  รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : TR500M-3
S/N/ซีเรียล : 582462
Note : YEAR 2001

LOT :-

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
S/N/ซีเรียล : FB4956
Note : YEAR 2007

ติดต่อทีมงาน (คลิกเลย!!)
ซื้อรถเครน รถเครนราคาถูก ขายเครน ขายเครน