รายการสินค้าประมูล

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK210LCD-6ES
S/N/เลขซีเรียล : Q10-05777
Note : YEAR 2005 WITH MAGNET

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น :SK135SRLC-2
S/N/เลขซีเรียล :YH05-07697
Note : YEAR 2008 LONG BOOM 12M.

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/เลขซีเรียล : HGF01626 
Note : YEAR 2006

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC128US-2E1
S/N/เลขซีเรียล : 10741
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR  FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/เลขซีเรียล : CPE03127
Note : YEAR 2006

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CSR
S/N/เลขซีเรียล : CRW01690
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น :  SK70SR-1ES
S/N/เลขซีเรียล : YT04-11515
Note : YEAR 2007

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น :  PC60-6
S/N/เลขซีเรียล : 33767
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น :  980H
S/N/เลขซีเรียล : A8J00118
Note : YEAR 2006

LOT : -

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 966H
S/N/เลขซีเรียล :  A6J02222
Note : YEAR 2013

LOT : -

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 950K
S/N/เลขซีเรียล : FER00348
Note : YEAR 2013

LOT : -

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ :  KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : WA270-6  
S/N/เลขซีเรียล : 77434
Note : YEAR 2013

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น :  D6R
S/N/เลขซีเรียล : 6HR00422
Note : RIPPER

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน 
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR  FROM JAPAN 
Model/รุ่น : D4H
S/N/เลขซีเรียล :  9DB04492
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน 
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : BD2H
S/N/เลขซีเรียล : HB650100
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน 
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU  FROM JAPAN 
Model/รุ่น : D21P-8
S/N/เลขซีเรียล : 83805
Note : YEAR2006

LOT : -

Type/ประเภท :  รถบดถนน 
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TS200
S/N/เลขซีเรียล : 23062
Note :

LOT : -

Type/ประเภท :  รถบดถนน 
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น :   CP210
S/N/เลขซีเรียล : 10119
Note : 

LOT : -

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ :  BOMAG FROM JAPAN 
Model/รุ่น :  BW115AD
S/N/เลขซีเรียล :  228488
Note : 

LOT : -

Type/ประเภท : ถขุด 
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-3 
S/N/เลขซีเรียล : 20041
Note : YEAR 2012

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด 
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU  FROM JAPAN 
Model/รุ่น :  PC40MR-2
S/N/เลขซีเรียล : 12031
Note : YEAR 2007

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด 
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU   FROM JAPAN 
Model/รุ่น :  PC35MR-2
S/N/เลขซีเรียล : 5392
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : โฟล์คลิฟท์ รถยก 4 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FD40Z6
S/N/เลขซีเรียล : 59505148
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : โฟล์คลิฟท์ รถยก 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG20N3
S/N/เลขซีเรียล : 23G40447
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : โฟล์คลิฟท์ รถยก 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN 
Model/รุ่น :  6FG18
S/N/เลขซีเรียล : 32548
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : โฟล์คลิฟท์ รถยก 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG15N16S
S/N/เลขซีเรียล : 12403820
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : โฟล์คลิฟท์ รถยก 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 40-7FB15
S/N/เลขซีเรียล : 19154
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : โฟล์คลิฟท์ รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : FBRA15-75B-450F
S/N/เลขซีเรียล : 131AE3552
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : โฟล์คลิฟท์ รถยก 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FR15-7H
S/N/เลขซีเรียล : 82N03030
Note : YEAR 2008

LOT : -

Type/ประเภท : หางเทเลอร์
Maker/ยี่ห้อ : TOKYU   FROM JAPAN 
Model/รุ่น :  TD302-26
S/N/เลขซีเรียล :  S1023 
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CX1000
S/N/เลขซีเรียล :
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : 7100
S/N/เลขซีเรียล :
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครนตีนตะขาบ 65 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CCH650
S/N/เลขซีเรียล : HY7
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR500N-1
S/N/เลขซีเรียล : 582649
Note : YEAR 2003

LOT : -

Type/ประเภท :  รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : TR500M-3
S/N/เลขซีเรียล : 582462
Note : YEAR 2001

LOT :-

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
S/N/เลขซีเรียล : FB4956
Note : YEAR 2007

ติดต่อทีมงาน (คลิกเลย!!)
ซื้อรถเครน รถเครนราคาถูก ขายเครน