ประมูลครั้งต่อไป 24 พฤศจิกายน 2562

รายการสินค้าประมูล

Type/ประเภท : รถเครน 180 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 7300
s/n/เลขซีเรียล : JL00048
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CX1000
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 65 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CCH650
s/n/เลขซีเรียล : HY7
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 60 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR600N-1
s/n/เลขซีเรียล : FD5704
Note : YEAR 2008

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : SUMITOMO FROM JAPAN
Model/รุ่น : LS-118RH-5
s/n/เลขซีเรียล : LS118-1129
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : GR500N-1
s/n/เลขซีเรียล : 582649
Note : YEAR 2003

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582463
Note : YEAR 2001

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582462
Note : YEAR 2001

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR100ML-1
s/n/เลขซีเรียล : FC1369
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : TR100M-1
s/n/เลขซีเรียล : FC1085
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : TR100M-1
s/n/เลขซีเรียล : FC0249
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC138US-2E1
s/n/เลขซีเรียล : 5221
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
s/n/เลขซีเรียล : YY05-12881
Note : YEAR 2008

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-1ES
s/n/เลขซีเรียล : YY04-08543
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC130-6E
s/n/เลขซีเรียล : 50394
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK130UR
s/n/เลขซีเรียล : YX03-01743
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : ZX80LCK-3
s/n/เลขซีเรียล : 81189
Note : YEAR 2010

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
s/n/เลขซีเรียล : CPE03358
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK75UR-3E
s/n/เลขซีเรียล : YR05-05509
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60-2
s/n/เลขซีเรียล : LE-19370
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC60-7
s/n/เลขซีเรียล : 54686
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60SR-1E
s/n/เลขซีเรียล : YT02-04539
Note :

Type/ประเภท : รถเกรด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM USA 
Model/รุ่น : 140H
s/n/เลขซีเรียล : 2ZK06545
Note :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLARFROM JAPAN 
Model/รุ่น : 980H
s/n/เลขซีเรียล : A8J00118
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 966H
s/n/เลขซีเรียล : A6J02222
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : WA470-7
s/n/เลขซีเรียล : 10440
Note : YEAR 2015

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : WA270-6
s/n/เลขซีเรียล : 77232
Note : YEAR 2012

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 924H
s/n/เลขซีเรียล : JZZ00899
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : ZW100
s/n/เลขซีเรียล : RYU4FJ00J0000889
Note : YEAR 2012

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-10466
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : 11374
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T2
s/n/เลขซีเรียล : 32797
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T2
s/n/เลขซีเรียล : 32131
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TW500
s/n/เลขซีเรียล : 10527
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : BD2J
s/n/เลขซีเรียล : JB110307
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : D20P-7E
s/n/เลขซีเรียล : 80985
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 12110
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 11191
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 10957
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9393
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9303
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9165
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9151
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9105
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40-7
s/n/เลขซีเรียล : 22619
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : MM40CR
s/n/เลขซีเรียล : E1H00520
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 303CR
s/n/เลขซีเรียล : CAR02647
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 303CR
s/n/เลขซีเรียล : CAR02473
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CR
s/n/เลขซีเรียล : CAR2447
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CR
s/n/เลขซีเรียล : CAR01297
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC35MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 7794
Note : YEAR 2005

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC35MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 5192
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC35MR-1
s/n/เลขซีเรียล : 3195
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC30MR-1
s/n/เลขซีเรียล : 13025
Note :

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 02-7FG35
s/n/เลขซีเรียล : 50639
Note :

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG30T3
s/n/เลขซีเรียล : 2B901024
Note :

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 02-8FG20
s/n/เลขซีเรียล : 30492
Note :

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 5FG20
s/n/เลขซีเรียล : 40403
Note :

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : FGE18T-F25C
s/n/เลขซีเรียล : 78037
Note :