17 พฤษภาคม 2563

รายการสินค้าประมูล

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : CX1000
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 7100
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 65 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CCH650
s/n/เลขซีเรียล : HY7
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : SUMITOMO FROM JAPAN
Model/รุ่น : LS-118RH-5
s/n/เลขซีเรียล : LS118-1129
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : GR500N-1
s/n/เลขซีเรียล : 582649
Note : YEAR 2003

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582463
Note : YEAR 2001

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582462
Note : YEAR 2001

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
s/n/เลขซีเรียล : FB4956
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
s/n/เลขซีเรียล : FB4873
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
s/n/เลขซีเรียล : FB4702
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถเกรด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM USA
Model/รุ่น : 140H
s/n/เลขซีเรียล : APM00656
Note : YEAR 2003

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC200LC-8
s/n/เลขซีเรียล : 306126
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC138US-2E1
s/n/เลขซีเรียล : 7546
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
s/n/เลขซีเรียล : YY05-12881
Note : YEAR 2008

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK125SR
s/n/เลขซีเรียล : YV06-06347
Note : YEAR 2012

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK70SR-1ES
s/n/เลขซีเรียล : YT04-11536
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC78US-6NO
s/n/เลขซีเรียล : 6786
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC78US-6
s/n/เลขซีเรียล : 4576
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
s/n/เลขซีเรียล : CPE02199
Note : YEAR 2005

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 980H
s/n/เลขซีเรียล : A8J00118
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 966H
s/n/เลขซีเรียล : A6J02222
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : WA320-6
s/n/เลขซีเรียล : 71555
Note : YEAR 2012

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : WA270-6
s/n/เลขซีเรียล : 77232
Note : YEAR 2012

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2S
s/n/เลขซีเรียล : RR2-12657
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T2
s/n/เลขซีเรียล : 32508
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : SW350
s/n/เลขซีเรียล : VSW5-20600
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : TW350-1
s/n/เลขซีเรียล : 10302
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : D6R
s/n/เลขซีเรียล : 6HR00422
Note : WITH RIPPER

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : BD2G
s/n/เลขซีเรียล : 2B601652
Note :

Type/ประเภท : รถปูยาง
Maker/ยี่ห้อ : DEMAG FROM JAPAN
Model/รุ่น : DF135P
s/n/เลขซีเรียล : 32135
Note :

Type/ประเภท : รถปูยาง
Maker/ยี่ห้อ : DEMAG FROM JAPAN
Model/รุ่น : DF130P
s/n/เลขซีเรียล : 32116
Note :

Type/ประเภท : รถปูยาง
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : MF60D
s/n/เลขซีเรียล : A3H0-8571
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 10957
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9151
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : MM40CR
s/n/เลขซีเรียล : E1H00520
Note :

Type/ประเภท : รถยก 2, 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : STILL
Model/รุ่น : RX20-20P, RC40-25T
s/n/เลขซีเรียล :
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FGE35T4S
s/n/เลขซีเรียล : 2X900106
Note : YEAR 2010