ประมูลครั้งต่อไป 15 ธันวาคม 2562

รายการสินค้าประมูล

Type/ประเภท : รถเครน 180 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 7300
s/n/เลขซีเรียล : JL00048
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CX1000
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 65 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CCH650
s/n/เลขซีเรียล : HY7
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 60 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR600N-1
s/n/เลขซีเรียล : FD5704
Note : YEAR 2008

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : SUMITOMO FROM JAPAN
Model/รุ่น : LS-118RH-5
s/n/เลขซีเรียล : LS118-1129
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : GR500N-1
s/n/เลขซีเรียล : 582649
Note : YEAR 2003

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582463
Note : YEAR 2001

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582462
Note : YEAR 2001

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
s/n/เลขซีเรียล : FB4702
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
s/n/เลขซีเรียล : FB4308
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 314CCR
s/n/เลขซีเรียล : KHB00776
Note : YEAR 2005

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 314CCR
s/n/เลขซีเรียล : KHB00437
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
s/n/เลขซีเรียล : HGF02117
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC138US-2E1
s/n/เลขซีเรียล : 7546
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
s/n/เลขซีเรียล : YY05-12881
Note : YEAR 2008

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-1ES
s/n/เลขซีเรียล : YY04-08543
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC120-6E
s/n/เลขซีเรียล : 62916
Note : LONG BOOM

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308DCR
s/n/เลขซีเรียล : HSA00321
Note : YEAR 2009

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
s/n/เลขซีเรียล : CPE02580
Note : YEAR 2005

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC78US-6NO
s/n/เลขซีเรียล : 11596
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC78US-6
s/n/เลขซีเรียล : 4576
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK70SR-1ES
s/n/เลขซีเรียล : YT04-07746
Note : YEAR 2005

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC60-7
s/n/เลขซีเรียล : 54686
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60-2
s/n/เลขซีเรียล : LE-19370
Note :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 980H
s/n/เลขซีเรียล : A8J00118
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 966H
s/n/เลขซีเรียล : A6J02222
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : WA270-6
s/n/เลขซีเรียล : 77434
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : ZW220
s/n/เลขซีเรียล : RYU4GB00C00006138
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : DYNAPAC FROM JAPAN
Model/รุ่น : CC234HF
s/n/เลขซีเรียล : 92961205
Note : YEAR 2012

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-21453
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-10466
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T2
s/n/เลขซีเรียล : 32130
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : TW500
s/n/เลขซีเรียล : 10693
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : TW500
s/n/เลขซีเรียล : 10527
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : SW350
s/n/เลขซีเรียล : 20625
Note :

Type/ประเภท : รถปูยาง
Maker/ยี่ห้อ : DEMAG FROM JAPAN
Model/รุ่น : DF135P
s/n/เลขซีเรียล : 32135
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : D21P-7E
s/n/เลขซีเรียล : 81562
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : D20P-7E
s/n/เลขซีเรียล : 80985
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 12110
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 10957
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9572
Note : YEAR 2005

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9393
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9165
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9151
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40-7
s/n/เลขซีเรียล : 22619
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CR
s/n/เลขซีเรียล : CAR02647
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CR
s/n/เลขซีเรียล : CAR02473
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CR
s/n/เลขซีเรียล : CAR01297
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : MM40CR
s/n/เลขซีเรียล : E1H00520
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC35MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 7794
Note : YEAR 2005

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC35MR-1
s/n/เลขซีเรียล : 3195
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC35R-8
s/n/เลขซีเรียล : 35362
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC30MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 23009
Note : YEAR 2005

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 02-7FG35
s/n/เลขซีเรียล : 50639
Note :

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG30T3
s/n/เลขซีเรียล : 2B901024
Note :

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 02-8FG20
s/n/เลขซีเรียล : 30492
Note :

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 5FG20
s/n/เลขซีเรียล : 40403
Note :

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : FGE18T-F25C
s/n/เลขซีเรียล : 78037
Note :

Type/ประเภท : กระเช้าติดหลังรถบรรทุกพร้อมปั๊ม
Maker/ยี่ห้อ : KINGS
Model/รุ่น : SLP300-4
s/n/เลขซีเรียล : SLP-0024-98
Note :