รายการประมูลรถการเกษตร

LOT : -

Type/ประเภท : รถตัดหญ้า
Maker/ยี่ห้อ : TORO FROM JAPAN
Model/รุ่น : 6700D
s/n/เลขซีเรียล : 03808-250000117
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถไถนา
Maker/ยี่ห้อ : ISEKI
Model/รุ่น : TS1610
s/n/เลขซีเรียล :
Note :