รายการประมูลรถดัน

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : D6R
s/n/เลขซีเรียล : 6HR00422
Note : WITH RIPPER

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : BD2G
s/n/เลขซีเรียล : 2B601652
Note :

รถดันดิน คือรถที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อดันดินกองใหญ่