รายการประมูลรถดัน

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : D6R
s/n/เลขซีเรียล : 6HR00422
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : BD2H
s/n/เลขซีเรียล : HB650100
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : BD2J
s/n/เลขซีเรียล : JB110307
Note : YEAR 2001

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : D20P-7E
s/n/เลขซีเรียล : 80985
Note :