รายการประมูลรถยกโฟล์คลิฟท์

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกดีเซล 6 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FD60-2
s/n/เลขซีเรียล : 6075
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 02-7FG35
s/n/เลขซีเรียล : 50639
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : UG1F2A35D
s/n/เลขซีเรียล : 001359
Note : YEAR 2011

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 02-8FG30
s/n/เลขซีเรียล : 30266
Note : YEAR 2010

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG30T3
s/n/เลขซีเรียล : 2B901024
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB30PN-E67-300
s/n/เลขซีเรียล : 253AC0030
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกดีเซล 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FD25C3
s/n/เลขซีเรียล : 2N410240
Note : YEAR 2011

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 02-8FG20
s/n/เลขซีเรียล : 30492
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 5FG20
s/n/เลขซีเรียล : 40403
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 7FB20
s/n/เลขซีเรียล : 52995
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : FGE18T-F25C
s/n/เลขซีเรียล : 78037
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMW18-75B-450MCS
s/n/เลขซีเรียล : 131AG7569
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMW18-R75B-450MCS
s/n/เลขซีเรียล : 131AH0054
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB15RL-14
s/n/เลขซีเรียล : 140984
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB15EXL-11
s/n/เลขซีเรียล : 808956
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB15-6
s/n/เลขซีเรียล : 77H02018
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : XP01
s/n/เลขซีเรียล : 300029
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FRHB15-8
s/n/เลขซีเรียล : 7B100974
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMA15-H75B-400CS
s/n/เลขซีเรียล : 131AG5815
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMA15-H75B-400CS
s/n/เลขซีเรียล : 131AG5776
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : 131AH4760
s/n/เลขซีเรียล : 131AH4760
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMAW15-H75B-500MCS
s/n/เลขซีเรียล : 131AH4049
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMW15-75BC-430MSF
s/n/เลขซีเรียล : 131AF3061
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMA15-HR75B-400CS
s/n/เลขซีเรียล : 131AH2552
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 3LB15
s/n/เลขซีเรียล : 50603
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.4 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMAW14-75B-470MWBSF
s/n/เลขซีเรียล : 131AF3907
Note :

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : EBT-P1F1
s/n/เลขซีเรียล : 400239
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 0.9 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRM9-75-400PFL
s/n/เลขซีเรียล : 121AD8299
Note :