รายการประมูลรถยกโฟล์คลิฟท์

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 6 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 5FG60
s/n/เลขซีเรียล : 11024
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FGE35T4S
s/n/เลขซีเรียล : 2X900106
Note : YEAR 2010

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB30PN-E67-300
s/n/เลขซีเรียล : 253AC0030
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 2, 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : STILL FROM JAPAN
Model/รุ่น : RX20-20P, RC40-25T
s/n/เลขซีเรียล :
Note : YEAR 2013

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB20RNF-4
s/n/เลขซีเรียล : 5192
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FRB15-8
s/n/เลขซีเรียล : 7B030555
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : XP01
s/n/เลขซีเรียล : 300237
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRAW15-60B-570MSF
s/n/เลขซีเรียล : 131AB0216
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : XP01
s/n/เลขซีเรียล : 300029
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG15T-18
s/n/เลขซีเรียล : 641233
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB15EXL-11
s/n/เลขซีเรียล : 808956
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMA15-H75B-400CS
s/n/เลขซีเรียล : 131AG5815
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : UNICARRIERS FROM JAPAN
Model/รุ่น : J1B1
s/n/เลขซีเรียล : 401511
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB10RL-12
s/n/เลขซีเรียล : 94119
Note :