รายการประมูลรถยกโฟล์คลิฟท์

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 2, 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : STILL
Model/รุ่น : RX20-20P, RC40-25T
s/n/เลขซีเรียล :
Note : YEAR 2013

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 10 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : WIGGINS FROM JAPAN
Model/รุ่น : W200YSB
s/n/เลขซีเรียล : HWIGGIN5965004
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG30T3
s/n/เลขซีเรียล : 2B901024
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB30PN-E67-300
s/n/เลขซีเรียล : 253AC0030
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM
Model/รุ่น : FG25T3
s/n/เลขซีเรียล : TCB520063
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA
Model/รุ่น : 7FG20
s/n/เลขซีเรียล : 11738
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FRB18-8
s/n/เลขซีเรียล : 7B201525
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG15T19
s/n/เลขซีเรียล : 18H11909
Note : YEAR 2004

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 42-7FG15
s/n/เลขซีเรียล : 407FG18-20884
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 42-7FG15
s/n/เลขซีเรียล : 407FG18-16986
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 6FBL15
s/n/เลขซีเรียล : 6FBL18-10410
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB15
s/n/เลขซีเรียล : FB1-50539
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB15RL-14
s/n/เลขซีเรียล : 145807
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : XP01
s/n/เลขซีเรียล : 300237
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : XP01
s/n/เลขซีเรียล : 300029
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB15-6
s/n/เลขซีเรียล : 77H02018
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMA15-H75B-400CS
s/n/เลขซีเรียล : 131AG8625
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRAW15-75-530M
s/n/เลขซีเรียล : 131AF5978
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMA15-H75B-400CS
s/n/เลขซีเรียล : 131AG5815
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRAW15-75-500M
s/n/เลขซีเรียล : 131AE1875
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 3LB15
s/n/เลขซีเรียล : 50603
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยกเบนซิน 1.4 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG14N17
s/n/เลขซีเรียล : 10D10997
Note :