รายการประมูลรถขุด

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น :SK135SRLC-2
S/N/เลขซีเรียล :YH05-07697
Note : YEAR 2008 LONG BOOM 12M.

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/เลขซีเรียล : HGF01626 
Note : YEAR 2006

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CSR
S/N/เลขซีเรียล : WSA00442
Note : YEAR 2005

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC128US-2E1
S/N/เลขซีเรียล : 10741
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR  FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/เลขซีเรียล : CPE03127
Note : YEAR 2006

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CSR
S/N/เลขซีเรียล : CRW01690
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น :  SK70SR-1ES
S/N/เลขซีเรียล : YT04-11515
Note : YEAR 2007

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น :  PC60-6
S/N/เลขซีเรียล : 33767
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : ถขุด 
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-3 
S/N/เลขซีเรียล : 20041
Note : YEAR 2012

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด 
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU  FROM JAPAN 
Model/รุ่น :  PC40MR-2
S/N/เลขซีเรียล :  12031
Note : YEAR 2007

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด 
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU   FROM JAPAN 
Model/รุ่น :  PC35MR-2
S/N/เลขซีเรียล :  5392
Note : YEAR 2005

ติดต่อทีมงาน (คลิกเลย!!)
ซื้อรถเครน รถเครนราคาถูก ขายเครน