รายการประมูลรถขุด

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC138US-2E1
S/N/เลขซีเรียล : 4515
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO
FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/เลขซีเรียล : YY05-12952
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR
FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/เลขซีเรียล : HGF01283
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU
FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC78US-6NO
S/N/เลขซีเรียล : 10264
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC60-7
S/N/เลขซีเรียล : 50077
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60-3
S/N/เลขซีเรียล : LE-20325
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60-2
S/N/เลขซีเรียล : LE-18819
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CR
S/N/เลขซีเรียล : CAR00443
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC35MR-2
S/N/เลขซีเรียล : 5392
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-3
S/N/เลขซีเรียล : 20041
Note : YEAR 2012

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
S/N/เลขซีเรียล : 12031
Note : YEAR 2007

ติดต่อทีมงาน (คลิกเลย!!)
ซื้อรถเครน รถเครนราคาถูก ขายเครน ขายเครน