รายการประมูลรถขุด

LOT : -

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC200LC-8
S/N/เลขซีเรียล : 306126
Note : YEAR 2007

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SRC-2
S/N/เลขซีเรียล : YH05-07697
Note : LONG BOOM 12M.

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/เลขซีเรียล : YY06-15344
Note : YEAR 2010

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/เลขซีเรียล : YY06-15389
Note : YEAR 2010

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/เลขซีเรียล : YY05-13437
Note : YEAR 2009

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/เลขซีเรียล : YY05-13325
Note : YEAR 2008

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-1E
S/N/เลขซีเรียล : YY02-03093
Note : YEAR 2002

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK125SR
S/N/เลขซีเรียล : YV06-06584
Note : YEAR 2012

LOT : -

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 314CCR-3
S/N/เลขซีเรียล : KHB00830
Note : YEAR 2006

LOT : -

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/เลขซีเรียล : HGF02123
Note : YEAR 2007

LOT : -

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR-3
S/N/เลขซีเรียล : HGF02020
Note : YEAR 2007

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/เลขซีเรียล : CPE03145
Note : YEAR 2006

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/เลขซีเรียล : CPE02580
Note : YEAR 2005

LOT : -

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC78US-6
S/N/เลขซีเรียล : 4576
Note : YEAR 2002

LOT : -

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK70SR-1ES
S/N/เลขซีเรียล : YT04-11536
Note : YEAR 2007

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC60-7
S/N/เลขซีเรียล : 47114
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
S/N/เลขซีเรียล : 10957
Note : YEAR 2006

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
S/N/เลขซีเรียล : 9393
Note : YEAR 2005

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CR-2
S/N/เลขซีเรียล : CAR02934
Note : YEAR 2005

LOT : -

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU
Model/รุ่น : PC30MR-3
S/N/เลขซีเรียล : 30900
Note : YEAR 2008

ติดต่อทีมงาน (คลิกเลย!!)
ซื้อรถเครน รถเครนราคาถูก ขายเครน