รายการประมูลรถบด

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2S
s/n/เลขซีเรียล : RR2-12657
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T2
s/n/เลขซีเรียล : 32508
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : SW350
s/n/เลขซีเรียล : VSW5-20600
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : TW350-1
s/n/เลขซีเรียล : 10302
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเกรด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM USA
Model/รุ่น : 140H
s/n/เลขซีเรียล : APM00656
Note : YEAR 2003