รายการประมูลรถบด

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2S
s/n/เลขซีเรียล : RR2-12228
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-10466
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : 11374
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T2
s/n/เลขซีเรียล : 32797
Note : YEAR 2000

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T2
s/n/เลขซีเรียล : 32131
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : DYNAPAC FROM JAPAN
Model/รุ่น : CP201WT
s/n/เลขซีเรียล : 40819
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : DYNAPAC FROM JAPAN
Model/รุ่น : CP205
s/n/เลขซีเรียล : 8GLP010472
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : TW500
s/n/เลขซีเรียล : 10527
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : BOMAGFROM JAPAN
Model/รุ่น : BW115AD
s/n/เลขซีเรียล : 228488
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเกรด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM USA
Model/รุ่น : 140H
s/n/เลขซีเรียล : 2ZK06545
Note :