รายการประมูลสินค้าเบ็ตเตล็ด

LOT : 037

Type/ประเภท : OIL TANK 2000 LITER / แท้งค์น้ำมัน 2000 ลิตร
Maker/ยี่ห้อ : YANMAR
Model/รุ่น : PT2-1782
s/n/เลขซีเรียล : T950211
Note :

LOT :

Type/ประเภท : BUCKET FOR PC300 178 CM. / บุ้งกี๋ สำหรับตักเลน กว้าง 178 ซม.
Maker/ยี่ห้อ :
Model/รุ่น :
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

LOT :

Type/ประเภท : BUCKET FOR PC120 / บุ้งกี๋ สำหรับ PC120
Maker/ยี่ห้อ : PC120
Model/รุ่น :
s/n/เลขซีเรียล : K910-004
Note :

LOT :

Type/ประเภท : BUCKET / บุ้งกี๋ปากหนีบคู่
Maker/ยี่ห้อ :
Model/รุ่น :
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

LOT :

Type/ประเภท : WELDER/เครื่องเชื่อมโลหะสนาม
Maker/ยี่ห้อ : DENYO
Model/รุ่น : DCT240SS
s/n/เลขซีเรียล :
Note : เครื่องยนต์ YANMAR 2 สูบ 2T75H

LOT :

Type/ประเภท : WELDER / เครื่องเชื่อมโลหะสนาม
Maker/ยี่ห้อ : AIRMAN
Model/รุ่น : TDW-270SC
s/n/เลขซีเรียล :
Note : เครื่องยนต์ KUBOTA 3 สูบ D850

LOT : 016

Type/ประเภท : TOWER LIGHTING WITH GENERATOR / เครื่องปั่นไฟแสงสว่าง(แบบบอลลูน)
Maker/ยี่ห้อ : SHIDAIWA
Model/รุ่น : EG2500MP
s/n/เลขซีเรียล : –
Note :