รายการประมูลรถบรรทุก

LOT : -

Type/ประเภท : รถบรรทุก
Maker/ยี่ห้อ :
Model/รุ่น :
s/n/เลขซีเรียล :
Note :