ประมูลออนไลน์

รายการสินค้าประมูล

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 320E-2
S/N/ซีเรียล : SXE02766 
Note : YEAR 2016

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : ZX200-3
S/N/ซีเรียล : 224115
Note : YEAR 2013

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK230LC-6E
S/N/ซีเรียล : LL10-03759
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK210D-9
S/N/ซีเรียล : YN13-70748
Note : YEAR 2014

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK200-9
S/N/ซีเรียล : YN13-70885
Note : YEAR 2014

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK200-8
S/N/ซีเรียล : YN12-5770
Note : YEAR 2010

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด บูมยาว 18 ม.
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC200LC-8
S/N/ซีเรียล : 305433
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ :CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 312D
S/N/ซีเรียล : FBJ02628
Note : YEAR 2012

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ :CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 312D
S/N/ซีเรียล : FBJ02898
Note : YEAR 2012

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/ซีเรียล : HGF00894
Note : YEAR 2004

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/ซีเรียล : YY06-16860
Note : YEAR 2011

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : EX80U
S/N/ซีเรียล : 10209
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CSR
S/N/ซีเรียล : CRW01690
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308DCR-2
S/N/ซีเรียล : HSA00674
Note : YEAR 2011

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK70SR
S/N/ซีเรียล : YT04-07339
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60SR-1E
S/N/ซีเรียล : YT02-04137
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI  FROM JAPAN
Model/รุ่น : ZW100
S/N/ซีเรียล : RYU4FJ00J00000889
Note : YEAR 2012

LOT :

Type/ประเภท : รถปูยาง
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI  FROM JAPAN
Model/รุ่น : MF60D
S/N/ซีเรียล : A3H0-8571
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถปูยาง
Maker/ยี่ห้อ : DEMAG  FROM JAPAN
Model/รุ่น : DF130
S/N/ซีเรียล : 32116
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : XCMG  
Model/รุ่น : XS142J
S/N/ซีเรียล : 01539
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC35MR-2
S/N/ซีเรียล : 8146
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC30MR-2
S/N/ซีเรียล : 25701
Note : YEAR 2007

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CCR
S/N/ซีเรียล : CAR01731
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถยกโฟล์คลิฟท์ 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : UNICARRIERS FROM JAPAN
Model/รุ่น : FHGE35T5S
S/N/ซีเรียล : F186-00154
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถยกโฟล์คลิฟท์ 4 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG40NT
S/N/ซีเรียล : F29D-50102
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถยกโฟล์คลิฟท์ 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG30H-11
S/N/ซีเรียล : 490751
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถยกโฟล์คลิฟท์ 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 5FGL15
S/N/ซีเรียล : 40090
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถยกโฟล์คลิฟท์ 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 40-6FG25
S/N/ซีเรียล : 15788
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถยกโฟล์คลิฟท์ 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG15C-17
S/N/ซีเรียล : 630112
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถยกโฟล์คลิฟท์ 1 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : EBT-P1F1
S/N/ซีเรียล : 001225
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถยกโฟล์คลิฟท์ 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : UNICARRIERS FROM JAPAN
Model/รุ่น : FD15T14
S/N/ซีเรียล : 0R702429
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CX1000
S/N/ซีเรียล :
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : 7100
S/N/ซีเรียล :
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : TR500M-3
S/N/ซีเรียล : 582462
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR500N-1
S/N/ซีเรียล : 582649
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-2
S/N/ซีเรียล : FB5533
Note : YEAR 2009

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
S/N/ซีเรียล : FB5137
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
S/N/ซีเรียล : FB4518
Note : YEAR 2006

ติดต่อทีมงาน (คลิกเลย!!)
ซื้อรถเครน รถเครนราคาถูก ขายเครน ขายเครน ขายเครน