รายการสินค้าประมูล

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK200-9
S/N/ซีเรียล : YN13-70276
Note : YEAR 2014

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK200-8
S/N/ซีเรียล : YN12-60011
Note : YEAR 2011

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR  FROM JAPAN
Model/รุ่น : 314CCR
S/N/ซีเรียล : KHB00817
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 314CCR
S/N/ซีเรียล : KHB00680
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 314CCR-3
S/N/ซีเรียล : KHB00989
Note : YEAR2007

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/ซีเรียล : HGF01674
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/ซีเรียล : HGF01625
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/ซีเรียล : HGF01561
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR  FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/ซีเรียล : HGF01434
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/ซีเรียล : HGF00894
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 312D
S/N/ซีเรียล : FBJ02256
Note : YEAR 2012

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/ซีเรียล : YY06-16003
Note : YEAR 2010

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/ซีเรียล : YY05-12537
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/ซีเรียล : YY05-12538
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-1ES
S/N/ซีเรียล : YY04-09081
Note : YEAR 2007

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-1ES
S/N/ซีเรียล : YY04-06080
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-1E
S/N/ซีเรียล : YY02-03588
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK125SR
S/N/ซีเรียล : YV06-05657
Note : YEAR 2010

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC128US-2E1
S/N/ซีเรียล : 10741
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC120-6EO
S/N/ซีเรียล : 74098
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308ECR
S/N/ซีเรียล : HEL00411
Note : YEAR 2013

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/ซีเรียล : CPE04325
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/ซีเรียล : CPE04324
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/ซีเรียล : CPE04214
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/ซีเรียล : CPE02305
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/ซีเรียล : CPE00713
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CSR
S/N/ซีเรียล : CRW01690
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK70SR-1ES
S/N/ซีเรียล : YT04-09733
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60SR
S/N/ซีเรียล : YT01-01576
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC60-7
S/N/ซีเรียล : 50077
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC60-6
S/N/ซีเรียล : 33767
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 980H
S/N/ซีเรียล : A8J00118
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 966H
S/N/ซีเรียล : A6J02222
Note : YEAR 2013

LOT :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : WA320-7
S/N/ซีเรียล : 80511
Note : YEAR 2014

LOT :

Type/ประเภท : รถปูยาง 
Maker/ยี่ห้อ : DEMAG FROM JAPAN
Model/รุ่น : DF130P
S/N/ซีเรียล : 32116
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดสั่นสะเทือน 14 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : XCMG UNUSED
Model/รุ่น : XS142J
S/N/ซีเรียล : 01539
Note : YEAR 2014

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : XCMG
Model/รุ่น : XS122E
S/N/ซีเรียล : 1122120182
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : CS563
S/N/ซีเรียล : 7GG-00697
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
S/N/ซีเรียล : RR3-20963
Note :

LOT :

Type/ประเภท :รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : DYNAPAC FROM JAPAN
Model/รุ่น : CS125
S/N/ซีเรียล : 12330
Note : YEAR 2004

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : TZ600
S/N/ซีเรียล : 20127
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T2
S/N/ซีเรียล : 32954
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : KAWASAKI FROM JAPAN
Model/รุ่น : K202
S/N/ซีเรียล : K202-301
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : SW500
S/N/ซีเรียล : 10128
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : SW500-1
S/N/ซีเรียล : 10277
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : SW500-1
S/N/ซีเรียล : 10138
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : SW350-1
S/N/ซีเรียล : 10137
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : BOMAG FROM JAPAN
Model/รุ่น : BW115AD
S/N/ซีเรียล : 228488
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 305DCR
S/N/ซีเรียล : WCJ00293
Note : YEAR 2011

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 305CCR
S/N/ซีเรียล : GYZ00868
Note : YEAR 2009

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 305CR
S/N/ซีเรียล : BMW00334
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 304CCR
S/N/ซีเรียล : ENW00909
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CCR
S/N/ซีเรียล : AZS01710
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CCR
S/N/ซีเรียล : AZS01490
Note : YEAR 2007

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-3
S/N/ซีเรียล : 15053
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
S/N/ซีเรียล : 12010
Note : YEAR 2007

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-1
S/N/ซีเรียล : 3182
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-1
S/N/ซีเรียล : 1918
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC35R-8
S/N/ซีเรียล : 35085
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU  FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC30-7
S/N/ซีเรียล : 24552
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KUBOTA  FROM JAPAN
Model/รุ่น : U-30-3
S/N/ซีเรียล : 40643
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KUBOTA  FROM JAPAN
Model/รุ่น : U-30-3
S/N/ซีเรียล : 13622
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 7FBRS18
S/N/ซีเรียล : 50920
Note :

LOT :

Type/ประเภท :รถยกไฟฟ้า 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRM20
S/N/ซีเรียล : 141AE3673
Note :

LOT :

Type/ประเภท :รถยกไฟฟ้า 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB18PN
S/N/ซีเรียล : 221E06686
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถยก 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 02-7FG35
S/N/ซีเรียล : 30957
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถยก 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 8FG30
S/N/ซีเรียล : 60311
Note : YEAR 2015

LOT :

Type/ประเภท : รถยก 2.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG28D
S/N/ซีเรียล : F13D-00192
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถยก 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 5FG20
S/N/ซีเรียล : 40561
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 6FBR15
S/N/ซีเรียล : 11975
Note : 

LOT :

Type/ประเภท :รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB15RL-12
S/N/ซีเรียล : 90799
Note :

LOT :

Type/ประเภท : หางเทเลอร์ 16 ล้อ
Maker/ยี่ห้อ : NITTSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : NT2801D
S/N/ซีเรียล : 94533
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CX1000
S/N/ซีเรียล :
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : 7100
S/N/ซีเรียล :
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถเครนตีนตะขาบ 80 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI  
Model/รุ่น : KH300
S/N/ซีเรียล : 210-0080
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถเครนตีนตะขาบ 80 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : SUMITOMO FROM JAPAN
Model/รุ่น : LS218RH
S/N/ซีเรียล : LS218-0268
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถเครนตีนตะขาบ 65 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CCH650
S/N/ซีเรียล : HY7
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถเครนตีนตะขาบ 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : SUMITOMO FROM JAPAN
Model/รุ่น : LS-118RH-5
S/N/ซีเรียล : LS118-1129
Note : 

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR500N-1
S/N/ซีเรียล : 582649
Note : YEAR 2003

LOT : -

Type/ประเภท :  รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : TR500M-3
S/N/ซีเรียล : 582462
Note : YEAR 2001

LOT :-

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
S/N/ซีเรียล : FB4956
Note : YEAR 2007

LOT : -

Type/ประเภท : รถเครน 16ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR160N-1
S/N/ซีเรียล : 526060
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KATO FROM JAPAN
Model/รุ่น : KR10H  
S/N/ซีเรียล : 2510354
Note : 

ติดต่อทีมงาน (คลิกเลย!!)
ซื้อรถเครน รถเครนราคาถูก ขายเครน ขายเครน ขายเครน