รายการสินค้าประมูล

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK200-8
S/N/ซีเรียล : YN12-60011
Note : YEAR 2011

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR  FROM JAPAN
Model/รุ่น : 314CCR
S/N/ซีเรียล : KHB00817
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/ซีเรียล : HGF01674
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR  FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/ซีเรียล : HGF01434
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
S/N/ซีเรียล : HGF00894
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 312D
S/N/ซีเรียล : FBJ02256
Note : YEAR 2012

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/ซีเรียล : YY06-16925
Note : YEAR 2011

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/ซีเรียล : YY06-16790
Note : YEAR 2011

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/ซีเรียล : YY06-16003
Note : YEAR 2010

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
S/N/ซีเรียล : YY05-12792
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-1ES
S/N/ซีเรียล : YY04-09081
Note : YEAR 2007

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK125SR
S/N/ซีเรียล : YV06-05657
Note : YEAR 2010

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308ECR
S/N/ซีเรียล : HEL00411
Note : YEAR 2013

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/ซีเรียล : CPE04324
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/ซีเรียล : CPE04214
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/ซีเรียล : CPE02305
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
S/N/ซีเรียล : CPE00713
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO  FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60-3
S/N/ซีเรียล : LE-21500
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 980H
S/N/ซีเรียล : A8J00118
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 966H
S/N/ซีเรียล : A6J02222
Note : YEAR 2013

LOT :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : D5H
S/N/ซีเรียล : 4KD05726
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : XCMG
Model/รุ่น : XS122E
S/N/ซีเรียล : 1122120182
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : CS563
S/N/ซีเรียล : 7GG-00697
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
S/N/ซีเรียล : RR3-20963
Note :

LOT :

Type/ประเภท :รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : DYNAPAC FROM JAPAN
Model/รุ่น : CS125
S/N/ซีเรียล : 12330
Note : YEAR 2004

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : KAWASAKI FROM JAPAN
Model/รุ่น : K202
S/N/ซีเรียล : K202-301
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : SW500-1
S/N/ซีเรียล : 10138
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : BOMAG FROM JAPAN
Model/รุ่น : BW115AD
S/N/ซีเรียล : 228488
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 305CR
S/N/ซีเรียล : BMW01213
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 305CR
S/N/ซีเรียล : BMW00744
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 305CR
S/N/ซีเรียล : BMW00334
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU  FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC45MR-1
S/N/ซีเรียล : 1412
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KUBOTA  FROM JAPAN
Model/รุ่น : U-40-3
S/N/ซีเรียล : 10909
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 304CCR
S/N/ซีเรียล : ENW00909
Note : YEAR 2008

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 304CCR
S/N/ซีเรียล : ENW00779
Note : YEAR 2007

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 303CCR
S/N/ซีเรียล : AZS01490
Note : YEAR 2007

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU  FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC30-7
S/N/ซีเรียล : 24552
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU  FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC30MR-2
S/N/ซีเรียล : 23492
Note : YEAR 2005

LOT :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KUBOTA  FROM JAPAN
Model/รุ่น : U-30-3
S/N/ซีเรียล : 13622
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถยก 4 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 02-7FG40
S/N/ซีเรียล : 31495
Note : YEAR 2007

LOT :

Type/ประเภท : รถยก 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG30T-16
S/N/ซีเรียล : 720297
Note : YEAR 2006

LOT :

Type/ประเภท : รถยก 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : PL02A25
S/N/ซีเรียล : 000015
Note : YEAR 2003

LOT :

Type/ประเภท : รถยก 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : 35ZPL02A25W
S/N/ซีเรียล : 001843
Note : YEAR 2004

LOT :

Type/ประเภท : รถยก 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FH40-2
S/N/ซีเรียล : 140744 
Note : YEAR 2017

LOT :

Type/ประเภท : รถยก 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA  FROM JAPAN
Model/รุ่น : 7FG15
S/N/ซีเรียล : 13057
Note : YEAR 2000

LOT :

Type/ประเภท : หางเทเลอร์ 16 ล้อ
Maker/ยี่ห้อ : NITTSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : NT2801D
S/N/ซีเรียล : 94533
Note :

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CX1000
S/N/ซีเรียล :
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : 7100
S/N/ซีเรียล :
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 80 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : SUMITOMO 
Model/รุ่น : LS218RH
S/N/ซีเรียล : LS218-0268
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 80 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI 
Model/รุ่น : KH300
S/N/ซีเรียล : 210-0080
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถเครนตีนตะขาบ 65 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CCH650
S/N/ซีเรียล : HY7
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถเครนตีนตะขาบ 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : SUMITOMO FROM JAPAN
Model/รุ่น : LS-118RH-5
S/N/ซีเรียล : LS118-1129
Note : 

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : TR500M-3
S/N/ซีเรียล : 582462
Note : YEAR 2001

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR500N-1
S/N/ซีเรียล : 582649
Note : YEAR 2003

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
S/N/ซีเรียล : FB4956
Note : YEAR 2007

LOT :

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KATO FROM JAPAN
Model/รุ่น : KR10H
S/N/ซีเรียล : 2510354
Note :

ติดต่อทีมงาน (คลิกเลย!!)
ซื้อรถเครน รถเครนราคาถูก ขายเครน ขายเครน ขายเครน