21 มิถุนายน 2563

ประมูลออนไลน์

รายการสินค้าประมูล

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC138US-2E1
s/n/เลขซีเรียล : 4515
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
s/n/เลขซีเรียล : YY06-17158
Note : YEAR 2011

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-2
s/n/เลขซีเรียล : YY06-15344
Note : YEAR 2010

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC128US-2E1
s/n/เลขซีเรียล : 10741
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC120-6E
s/n/เลขซีเรียล : 53487
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
s/n/เลขซีเรียล : HGF02123
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
s/n/เลขซีเรียล : HGF02020
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
s/n/เลขซีเรียล : HGF01705
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATTERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR
s/n/เลขซีเรียล : HGF01754
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
s/n/เลขซีเรียล : CPE04358
Note : YEAR 2008

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
s/n/เลขซีเรียล : 04275
Note : YEAR 2008

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
s/n/เลขซีเรียล : CPE04080
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
s/n/เลขซีเรียล : CPE03781
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
s/n/เลขซีเรียล : CPE03454
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
s/n/เลขซีเรียล : CPE03145
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC78US-6NO
s/n/เลขซีเรียล : 11872
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC78US-6NO
s/n/เลขซีเรียล : 6786
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC60-7
s/n/เลขซีเรียล : 47114
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60SR-1E
s/n/เลขซีเรียล : YT02-04539
Note : 

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60-3
s/n/เลขซีเรียล : LE-22156
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60-3
s/n/เลขซีเรียล : LE-20901
Note :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 980H
s/n/เลขซีเรียล : A8J00118
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 966H
s/n/เลขซีเรียล : A6J02222
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 924H
s/n/เลขซีเรียล : JZZ00899
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : WA500-6
s/n/เลขซีเรียล : 55474
Note : YEAR 2010

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : WA320-7
s/n/เลขซีเรียล : 80511
Note : YEAR 2014

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : WA270-6
s/n/เลขซีเรียล : 77434
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : SCHMELZER NEW
Model/รุ่น : LGN936
s/n/เลขซีเรียล : TZ01613
Note :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : SCHMELZER NEW
Model/รุ่น : LGN925
s/n/เลขซีเรียล : TZ01004
Note :

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : D21P-7
s/n/เลขซีเรียล : 77630
Note :

Type/ประเภท : รถปูยาง
Maker/ยี่ห้อ : DEMAG FROM JAPAN
Model/รุ่น : DF-130
s/n/เลขซีเรียล : 32116
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : XCMG FROM JAPAN
Model/รุ่น : XS122E
s/n/เลขซีเรียล : 1122120182
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : BITELLI FROM JAPAN
Model/รุ่น : COMBIT65
s/n/เลขซีเรียล : 65910092
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : DYNAPAC FROM JAPAN
Model/รุ่น : CC501
s/n/เลขซีเรียล : 60913875
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : KAWASAKI FROM JAPAN
Model/รุ่น : K12A
s/n/เลขซีเรียล : 0254
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : DYNAPAC FROM JAPAN
Model/รุ่น : CP205
s/n/เลขซีเรียล : 8GLP010599
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : JW215
s/n/เลขซีเรียล : 10065
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : KANTO FROM JAPAN
Model/รุ่น : TP20
s/n/เลขซีเรียล : P20-0005
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : SW350
s/n/เลขซีเรียล : VSW5-20600
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : TW350-1
s/n/เลขซีเรียล : 10302
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : SW350
s/n/เลขซีเรียล : 10453
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 304CR
s/n/เลขซีเรียล : BTN00310
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-3
s/n/เลขซีเรียล : 15518
Note : YEAR 2008

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 12563
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 10957
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9151
Note : YEAR –

Type/ประเภท :  รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : MM40CR
s/n/เลขซีเรียล : E1H00520
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC35MR-1
s/n/เลขซีเรียล : 3853
Note :

Type/ประเภท : รถยก 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TMC FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG35T3
s/n/เลขซีเรียล : 44T00133
Note :

Type/ประเภท : รถยก 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TMC FROM JAPAN
Model/รุ่น : FG30T3
s/n/เลขซีเรียล : 4935
Note :

Type/ประเภท : รถยก 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 42-7FG25
s/n/เลขซีเรียล : 18852
Note :

Type/ประเภท : รถยก 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 02-8FG25
s/n/เลขซีเรียล : 11886
Note :

Type/ประเภท : รถยก 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 2FG20
s/n/เลขซีเรียล : 15535
Note :

Type/ประเภท : รถยก 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 6FG18
s/n/เลขซีเรียล : 41525
Note :

Type/ประเภท : รถยก 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 5FG15
s/n/เลขซีเรียล :  32548
Note :

Type/ประเภท : รถยก 0.9 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : NSJ01
s/n/เลขซีเรียล : 112015
Note :

Type/ประเภท : รถกอล์ฟ
Maker/ยี่ห้อ : EVOLUTION NEW
Model/รุ่น : DEL3042G2Z
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

Type/ประเภท : หางเทเลอร์ 16 ล้อ
Maker/ยี่ห้อ : TOKYU
Model/รุ่น : TD302-26
s/n/เลขซีเรียล : S1023
Note :

Type/ประเภท : เครน ติดรถบรรทุก
Maker/ยี่ห้อ : TADANO
Model/รุ่น : TM
s/n/เลขซีเรียล : ZF584
Note :

Type/ประเภท : เครน ติดรถบรรทุก / UNIC 5 TONS 6 ปลอก
Maker/ยี่ห้อ : UNIC
Model/รุ่น :
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

Type/ประเภท : เครน ติดรถบรรทุก
Maker/ยี่ห้อ : UNIC
Model/รุ่น : URA504
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : CX1000
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 7100
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 65 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CCH650
s/n/เลขซีเรียล : HY7
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : SUMITOMO FROM JAPAN
Model/รุ่น : LS-118RH-5
s/n/เลขซีเรียล : LS118-1129
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : GR500N-1
s/n/เลขซีเรียล : 582649
Note : YEAR 2003

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582462
Note : YEAR 2001

Type/ประเภท : รถเครน 25 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR250N-1
s/n/เลขซีเรียล : FB4956
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถเครน 12 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : RK120
s/n/เลขซีเรียล : EK01-00014
Note : YEAR 2000

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน 
Maker/ยี่ห้อ : KATO FROM JAPAN
Model/รุ่น : KR10H
s/n/เลขซีเรียล : 2510354
Note :

ติดต่อทีมงาน (คลิกเลย!!)
ซื้อรถเครน รถเครนราคาถูก ขายเครน

thTH