รถขุดมือสอง-308DCR-2-HSA00674

รถขุด CATERPILLAR-308DCR-2-HSA00674