สินค้าเครื่องจักรนำเข้า 

ลักษณะของรถขุด ?

รถขุด เกี่ยวกับงานดิน งานก่อสร้าง หรือตลอดจนงานอื่นๆ ที่แรงงานคนไม่สามารถทำได้ 

ลักษณะการใช้งานของ “รถขุด” แต่ละชนิด

1. งานขุดลอกคลองธรรมชาติ เป็นการขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกคลองส่งน้ำ ขุดลอกคลองระบายน้ำ ละคูคลองหนองบึงทั่วไป ซึ่งลักษณะของดินจะเป็นดินอ่อน ดินเลน

2. งานขุดดินธรรมดา เป็นการขุดดินที่มีลักษณะอ่อน ดินที่ได้มีการเตรียมหรือรวมกองไว้จากบ่อยืมดิน เพื่อตักใส่รถบรรทุกเทท้ายลำเลียงไปยังบริเวณก่อสร้าง

3. งานขุดดินยาก เป็นงานลักษณะเดียวกับงานขุดลอกคลองธรรมชาติและงานขุดดินธรรมดา แต่ลักษณะวัสดุหรือดินที่ขุดจะเป็นวัสดุที่ขุดยาก เช่น หินกรวด ลูกรัง ลูกรังปนแร่ หินปูน ดินเหนียวแห้ง ดินที่กะเทาะออกเป็นแผ่นๆ หินที่ระเบิดแล้ว และดินดาน

ติดต่อทีมงาน (คลิกเลย!!)
ซื้อรถเครน รถเครนราคาถูก ขายเครน ขายเครน ขายเครน

สินค้าแนะนำ

thTH