บุ้งกี๋(ใหม่) K63-1611-012

LOT : 017

TYPE / ประเภท
:
NEW BUCKET / บุ้งกี๋(ใหม่)
NEW
MAKER / ยี่ห้อ
:
-
MODEL / รุ่น
:
S / N / หมายเลขซีเรียล
:
K63-1611-012
YEAR / ปี
:
-
Description / รายละเอียด
:
-
thTH