รอกไฟฟ้า - 2ชุด + รอกไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน - 2 ชุด
ELECTRIC HOIST - 2 SET+ ELECTRIC HOIST 1 T. 2 SET

LOT :003

TYPE / ประเภท
:
ELECTRIC HOIST
MAKER / ยี่ห้อ
:
-
MODEL / รุ่น
:
-
S / N / หมายเลขซีเรียล
:
K64-1212-002/003 - K64-1212-001
YEAR / ปี
:
-
Description / รายละเอียด
:
-
thTH