Bloke Hesap Nedir? Enpara com

Bloke Hesap Nedir? Enpara com

Bloke yaptıran alacaklının yeni açılan hesabınız için yeni bir bloke başvurusu yapması gerekir. Yeni bir bloke talimatı gelmediği sürece hesabınızı aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ancak yapılan sorgulamalar neticesinde yeni hesap için bir işlem başlatılırsa, bu hesabın kullanımı da mümkün olmayacaktır. Hesap blokesi, kredi kartı ya da kredi gibi borçlar nedeniyle yapılmışsa, ödeme işlemi gerçekleştiğinde otomatik olarak banka tarafından kaldırılır. Ödeme tamamlandıktan sonra banka yetkilileriyle iletişime geçilerek hesap blokesi kaldırılabilir. Vergi borcu, KYK ödemeleri gibi sebeplerden ötürü gerçekleşen blokeler, vergi daireleri ile iletişime geçilerek kaldırılabilir. Vergi daireleri, borçların ödenebilmesi için belirli aralıklarla yapılandırma işlemleri yapar. Eğer maaşlı olarak çalışan biriyseniz, bu durumda vergi dairesinden maaşınızın belirli bir yüzdesine el koymasını isteyebilirsiniz. Böylece vergi dairesi, her ay bu tahsilatı gerçekleştirir ve bu durumda hesap blokesi de kaldırılır. Kurumlar ya da kişilere olan vadesi gelmiş borçların tahsil edilememesi durumunda ortaya çıkabilen bu süreç, borç miktarı dikkate alınarak resmî talepler doğrultusunda gerçekleşir.

Eksikliklerin süre içinde giderilmemesi halinde ise, işyeri ruhsatının iptal edilmesi mümkündür. Bu sınıftaki bir işletmenin denetimi neticesinde, toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olduğu tespit edilirse, işletmenin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar durdurulabilir. Bu internet sitesinde yer alan tüm bilgiler ve logoya ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Kulaçoğlu Hukuk Bürosu’na aittir. İdari Para Cezası Komisyonları ilgilinin itiraz talebinin reddine karar verirse, ancak bu durumda kurumca tesis edilen para cezasının iptali için idare mahkemesinde dava açılabilir. Eğer bankacılık işlemlerinizi sürdürmeniz gerekiyorsa ve hesabınızda bloke olduğu için işlem yapamıyorsanız, yeni bir hesap açarak bu hesap üzerinden işlem yapabilirsiniz.

  • Kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta/e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir.
  • Bu yollar için imkânınız yoksa internet üzerinde e-Haciz sorgulaması yapabilirsiniz.
  • Savcılık emriyle ya da icra dairelerinden gelen emirle yapılan bloke işlemleri, yine icra daireleri ve savcılıktan gelen evrak bildirimiyle kaldırılır.

Kanunda suç olarak tanımlanmış fiillere karşılık verilecek para cezası adli para cezası olarak nitelendirilirken, kabahat olarak tanımlanan fiillere karşılık verilecek para cezası ise idari para cezası olarak nitelendirilir. Her ne kadar adli para cezaları kimi durumlarda hapis cezasına çevrilebiliyor olsa da idari para cezalarının hapis cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Ayrıca kanunda alt ve üst sınır belirlenmesi suretiyle idari para cezasının sınırlandırılması da söz konusu olabilmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere kanunlarda özel bir düzenleme bulunmadığı müddetçe idari para cezaları hakkında Kabahatler Kanunu’nda yer alan düzenlemeler uygulanacaktır. Bu açıdan idari para cezalarına karşı genel itiraz süresi de Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Eğer dekont mevcut değilse icra mahkemesinden ödemenin yapıldığına dair bir belge istenebilir ve bu belge, banka müdürlüğüne iletilebilir. Tamamen yasal şartlar altında gerçekleştirilen hesap blokesi, borç ödemesi yapılana dek kaldırılmayabilir. Blokenin konulması ya da kaldırılması konusunda bankalar, herhangi bir hükümde bulunamaz. Bu konuda gelen resmî bildirimlerle hareket eden bankalar, emir gelmediği sürece bloke kaldırma ya da bloke koyma işlemlerini yapamaz. Borcun ödemesinin yapılması ya da borcun yapılandırılarak belirli bir miktarının ödenmesi sonrasında ilgili resmî kurumlara bildirim yapılmalıdır. Ancak hesap blokesi yalnızca banka borcu sebebiyle yapılmışsa, bu durumda borç ödemesi yapılır yapılmaz banka tarafından konulan bloke kaldırılabilir. 4.1 Kullanım koşullarına veya ilgili mevzuata uymayan kullanıcılar, forumlara ve diğer interaktif alanlara erişimlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunu bildiren bir e-posta alacaktır. Kullanıcılar, TRT tarafından yapılan bildirime rağmen kurallara uymamaya devam ettiği takdirde TRT hesapları silinecektir. TRT, erişimin durdurulmasına ilişkin e-posta göndermeksizin de ilgili kullanıcıya ait TRT hesabını silme ve kullanıcı hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Ayrıca çimento fabrikası, elektrik santrali gibi birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde “sorumlu müdür” çalıştırılması zorunludur.

İdari para cezaları öncelikle 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiş olup bunun dışında özel kanunlarda düzenlenen idari para cezaları da bulunmaktadır. 5.2 Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. Kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler. 4.11 İnternet Sitesi, üçüncü taraflar tarafından işletilen diğer internet sitelerine erişim sağlamada kolaylık sağlanması amacıyla bağlantılar içerebilir. TRT, bağlantı sağladığı İnternet paribahis giriş veya uygulamalar kapsamında sağlanan bilgi, ürün ve hizmetleri işletmemekte veya denetlememektedir. Bu sitelerin içeriğiyle ve kullanımıyla ilgili olarak açık veya dolaylı bir garanti vermemektedir. TRT, bu sitelerin içeriklerinin doğruluğu veya güvenliği ile ilgili olarak bir uygunluk taahhüdü de vermemektedir. Bağlantı ile erişilen site ve uygulamaların kullanımından doğan tüm sorumluluk Kullanıcıların kendisine aittir. 4.3 Kullanım koşullarında belirtilen bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca, işletmedeki ilgili kişilerin, bu şartlara ilişkin gerçeğe aykırı veya yalan beyanda bulunmaları halinde, haklarında kanuni işlem başlatılabilir. İdari işlemin iptali davaları hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için “İdari İşlemlere İtiraz ve İptal Davası” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Maliye, SGK, Kredi Yurtlar Kurumu ve benzeri devlet kurumları, bu birimlere borcunuz olduğunda ve ödemesi geciktiğinde hesabınıza kısmi bloke ya da bloke koyabilir.

thTH