รายการประมูลรถบด

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-20894
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-10466
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-10284
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T2
s/n/เลขซีเรียล : 32130
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : DYNAPAC FROM JAPAN
Model/รุ่น : CP205
s/n/เลขซีเรียล : 8GLP010473
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T600C
s/n/เลขซีเรียล : 50182
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : TW500
s/n/เลขซีเรียล : 10527
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเกรด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM USA
Model/รุ่น : 140H
s/n/เลขซีเรียล : 2ZK06545
Note : YEAR 2001