รายการประมูลรถตัก

LOT : -

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 980H
s/n/เลขซีเรียล : A8J00118
Note : YEAR 2006

LOT : -

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 966H
s/n/เลขซีเรียล : A6J02222
Note : YEAR 2013

LOT : -

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 950K
s/n/เลขซีเรียล : FER00348
Note : YEAR 2013

LOT : -

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : WA500-6
s/n/เลขซีเรียล : 55474
Note : YEAR 2010

LOT : -

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : JCB FROM UK
Model/รุ่น : 3CX
s/n/เลขซีเรียล : 02274298
Note : YEAR 2015

LOT : -

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : JCB FROM UK
Model/รุ่น : 3CX
s/n/เลขซีเรียล : 02274317
Note : YEAR 2015