รายการประมูลรถบด

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2S
s/n/เลขซีเรียล : 12657
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2S
s/n/เลขซีเรียล : 12228
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-20894
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-10284
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : 21453
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : 11374
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : TW500
s/n/เลขซีเรียล : 10527
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถเกรด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 140H
s/n/เลขซีเรียล : 2ZK06545
Note : YEAR 2005