รายการประมูลรถยก

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FGE35T4S
s/n/เลขซีเรียล : 2X900106
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : UG1F2A35D
s/n/เลขซีเรียล : 001359
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 02-8FG30
s/n/เลขซีเรียล : 30266
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN
Model/รุ่น : 48ZUGL02A30W
s/n/เลขซีเรียล : 000483
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FD25C3
s/n/เลขซีเรียล : 2N410240
Note :