รายการประมูลรถยก

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FHGE20T4
s/n/เลขซีเรียล : F152-00143
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMAW20-H75B-550MCSSF
s/n/เลขซีเรียล : 141AE1273
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 1.8 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMAW18-75B-400MCS
s/n/เลขซีเรียล : 131AG3891
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRM15-75-300
s/n/เลขซีเรียล : 131AG7386
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMA15-H75B-400CS
s/n/เลขซีเรียล : 131AG5814
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRMA15-HR75B-400CS
s/n/เลขซีเรียล : 131AH2552
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NICHIYU FROM JAPAN
Model/รุ่น : FBRW15-H80B-450MCS
s/n/เลขซีเรียล : 131E01127
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 1.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN
Model/รุ่น : FB15-6
s/n/เลขซีเรียล : 77H02018
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถยก 1.4 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN
Model/รุ่น : 7FG14-7
s/n/เลขซีเรียล : FG18-18347
Note :