รายการประมูลรถดัน

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : D6H-2
s/n/เลขซีเรียล : 4GG04203
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : D5B
s/n/เลขซีเรียล : 48X00773
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : D21P-6
s/n/เลขซีเรียล : 68371
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : D20P-7E
s/n/เลขซีเรียล : 80985
Note :

LOT : -

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : BD2G
s/n/เลขซีเรียล : 2B601652
Note :