ประมูลครั้งต่อไป 3 พฤศจิกายน 2562

รายการสินค้าประมูล

Type/ประเภท : รถเครน 100 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CX1000
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 65 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CCH650
s/n/เลขซีเรียล : HY7
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : SUMITOMO FROM JAPAN
Model/รุ่น : LS-118RH-5
s/n/เลขซีเรียล : LS118-1129
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 60 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR600N-1
s/n/เลขซีเรียล : FD5704
Note : YEAR 2008

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : GR500N-1
s/n/เลขซีเรียล : 582649
Note : YEAR 2003

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582463
Note : YEAR 2001

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582462
Note : YEAR 2001

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR100ML-1
s/n/เลขซีเรียล : FC1369
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : TR100M-1
s/n/เลขซีเรียล : FC1085
Note :

Type/ประเภท : รถเกรด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR  FROM USA
Model/รุ่น : 140H
s/n/เลขซีเรียล : 2ZK06545
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR-3
s/n/เลขซีเรียล : HGF01282
Note : YEAR 2005

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CSR
s/n/เลขซีเรียล : WSA00442
Note : YEAR 2005

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR-1ES
s/n/เลขซีเรียล : YY04-07270
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK135SR
s/n/เลขซีเรียล : YY-00113
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC128US-8
s/n/เลขซีเรียล : 21470
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
s/n/เลขซีเรียล : CPE01605
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : ZX80LCK-3
s/n/เลขซีเรียล : 81189
Note : YEAR 2010

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC78US-6
s/n/เลขซีเรียล : 4576
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK70SR-1ES
s/n/เลขซีเรียล : YT04-07746
Note : YEAR 2005

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60SR-1E
s/n/เลขซีเรียล : YT02-04895
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN
Model/รุ่น : SK60-3
s/n/เลขซีเรียล : LE-20901
Note :

Type/ประเภท : รถปูยาง
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : MF60D
s/n/เลขซีเรียล : A3H0-8571
Note :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLARFROM JAPAN 
Model/รุ่น : 980H
s/n/เลขซีเรียล : A8J00118
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 966H
s/n/เลขซีเรียล : A6J02222
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : WA500-6
s/n/เลขซีเรียล : 55474
Note : YEAR 2010

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : WA470-7
s/n/เลขซีเรียล : 10440
Note : YEAR 2015

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : WA270-6
s/n/เลขซีเรียล : 77232
Note : YEAR 2012

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 924H
s/n/เลขซีเรียล : JZZ00899
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : D6H-LGP2
s/n/เลขซีเรียล : 4GG-04203
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : D5B
s/n/เลขซีเรียล : 48X00773
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : D21P-6
s/n/เลขซีเรียล : 68371
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : D20P-7E
s/n/เลขซีเรียล : 80985
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : BD2G
s/n/เลขซีเรียล : 2B601652
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-20894
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-10466
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-10284
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T2
s/n/เลขซีเรียล : 32130
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : DYNAPAC FROM JAPAN 
Model/รุ่น : CP205
s/n/เลขซีเรียล : 8GLP010473
Note :

Type/ประเภท : รถบด
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN
Model/รุ่น : T600C
s/n/เลขซีเรียล : 50182
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TW500
s/n/เลขซีเรียล : 10527
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 12110
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 11191
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9303
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9151
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 303CR
s/n/เลขซีเรียล : CAR02647
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 303CR
s/n/เลขซีเรียล : CAR02473
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : MM40CR
s/n/เลขซีเรียล : E1H00520
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC35MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 5192
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC35MR-1
s/n/เลขซีเรียล : 3195
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 35NX
s/n/เลขซีเรียล : WF000706
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC30MR-1
s/n/เลขซีเรียล : 13025
Note :

Type/ประเภท : รถยก 2 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN 
Model/รุ่น : FHGE20T4
s/n/เลขซีเรียล : F152-00143
Note :

Type/ประเภท : รถยก 1.4 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 7FG14
s/n/เลขซีเรียล : 18347
Note :