รายการสินค้าประมูล

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 313CCR-3
s/n/เลขซีเรียล : HGF01364
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN
Model/รุ่น : PC138US-2E1
s/n/เลขซีเรียล : 5221
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : SK135SR-2
s/n/เลขซีเรียล : YY05-13133
Note : YEAR 2008

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC130-6E
s/n/เลขซีเรียล : 50394
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN
Model/รุ่น : 308CCR
s/n/เลขซีเรียล : CPE01605
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : HITACHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : ZX80LCK-3
s/n/เลขซีเรียล : HCM1P200P00081189
Note : YEAR 2010

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOBELCO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : SK75UR-3E
s/n/เลขซีเรียล : YR05-05509
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 65 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : IHI FROM JAPAN
Model/รุ่น : CCH650
s/n/เลขซีเรียล :
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : SUMITOMO FROM JAPAN
Model/รุ่น : LS-118RH-5
s/n/เลขซีเรียล : LS118-1129
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 60 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN
Model/รุ่น : GR600N
s/n/เลขซีเรียล : 5565
Note :

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : GR500N-1
s/n/เลขซีเรียล : 582649
Note : YEAR 2003

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582463
Note : YEAR 2001

Type/ประเภท : รถเครน 50 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TADANO FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TR500M-3
s/n/เลขซีเรียล : 582462
Note : YEAR 2001

Type/ประเภท : รถเครน 10 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : KATO
Model/รุ่น : KR10H
s/n/เลขซีเรียล : 2516895
Note :

Type/ประเภท : รถเกรด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR  FROM USA
Model/รุ่น : 140H
s/n/เลขซีเรียล : 2ZK06545
Note :

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLARFROM JAPAN 
Model/รุ่น : 980H
s/n/เลขซีเรียล : A8J00118
Note : YEAR 2006

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 966H
s/n/เลขซีเรียล : A6J02222
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 950K
s/n/เลขซีเรียล : FER00348
Note : YEAR 2013

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : WA500-6
s/n/เลขซีเรียล : 55474
Note : YEAR 2010

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : JCB FROM UK
Model/รุ่น : 3CX
s/n/เลขซีเรียล : 02274298
Note : YEAR 2015

Type/ประเภท : รถตัก
Maker/ยี่ห้อ : JCB FROM UK
Model/รุ่น : 3CX
s/n/เลขซีเรียล : 02274317
Note : YEAR 2015

 

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : R2S
s/n/เลขซีเรียล : 12657
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : R2S
s/n/เลขซีเรียล : RR2-12228
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-20894
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : RR3-10284
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : 21453
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : R2
s/n/เลขซีเรียล : 11374
Note :

Type/ประเภท : รถบดถนน
Maker/ยี่ห้อ : SAKAI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : TW500
s/n/เลขซีเรียล : 10527
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : D20P-7E
s/n/เลขซีเรียล : 80985
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : BD2G
s/n/เลขซีเรียล : 2B601652
Note :

Type/ประเภท : รถดัน
Maker/ยี่ห้อ : MITSUBISHI FROM JAPAN 
Model/รุ่น : BD2J
s/n/เลขซีเรียล : JB110307
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-3
s/n/เลขซีเรียล : 15655
Note : YEAR 2008

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 12110
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 11907
Note : YEAR 2007

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40MR-2
s/n/เลขซีเรียล : 9151
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC40-7
s/n/เลขซีเรียล : 21716
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KOMATSU FROM JAPAN 
Model/รุ่น : PC35MR-1
s/n/เลขซีเรียล : 3195
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : KUBOTA FROM JAPAN 
Model/รุ่น : U-35-3S
s/n/เลขซีเรียล : 60435
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 303CR
s/n/เลขซีเรียล : CAR02647
Note :

Type/ประเภท : รถขุด
Maker/ยี่ห้อ : CATERPILLAR FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 303CR
s/n/เลขซีเรียล : CAR02447
Note :

Type/ประเภท : รถยก 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN 
Model/รุ่น : FGE35T4S
s/n/เลขซีเรียล : 2X900106
Note :

Type/ประเภท : รถยก 3.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN 
Model/รุ่น : UG1F2A35D
s/n/เลขซีเรียล : 001359
Note :

Type/ประเภท : รถยก 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TOYOTA FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 02-8FG30
s/n/เลขซีเรียล : 30266
Note :

Type/ประเภท : รถยก 3 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : NISSAN FROM JAPAN 
Model/รุ่น : 48ZUGL02A30W
s/n/เลขซีเรียล : 000483
Note :

Type/ประเภท : รถยก 2.5 ตัน
Maker/ยี่ห้อ : TCM FROM JAPAN 
Model/รุ่น : FD25C3
s/n/เลขซีเรียล : 2N410240
Note :